Totalrenovering

Vi skaper drømmehjem

Vår visjon er : “Vi gjør drømmene dine til virkelighet”. Det er uten tvil et stort løfte.
Men kundene våre opplever at vi klarer det!

Tidsplan

Vi holder ord og leverer på tid. To av Byggo sine verdier er nettopp pålitelighet og punktlighet. Vi lager en realistisk plan og er opptatt av å levere det vi lover.

Knirkefritt

Vår prosjektleder tar seg av alle de forskjellige håndverkerne og leverandørene som er innom et renoveringsprosjekt, slik at du som kunde skal oppleve hele prosessen som knirkefri.

Prosjektplan

Vi hjelper deg med å lage en prosjektplan slik at du hele tiden kan følge med på hvor vi er i prosessen, samtidig som du har kontroll på kostnader og ulike veivalg underveis.

Hva koster en totalrenovering?

Hva koster totalrenovering?

 
Den gjennomsnittlige prisen for en totalrenovering, basert på prosjektene vi har hatt, ligger på ca. kr. 12 000,- per kvadratmeter, inkludert mva. Denne kvadratmeterprisen inkluderer da alle de vanligste kostnadene knyttet til en totalrenovering, både arbeid og materialer. Vi ser imidlertid at det er betydelig variasjon i kvadratmeterprisene mellom ulike prosjekter. Med noen unntak, ender de fleste opp med å bruke et sted mellom kr. 7 000,- og kr. 20 000,-  per kvadratmeter når de skal gjennomføre en totalrenovering av boligen. Nedenfor kan du lære mer om hva som driver prisen opp og ned for ulike typer totalrenoveringer, slik at du kan få en god forståelse av den mulige kostnadsrammen for ditt renoveringsprosjekt.
Hos oss vil du sammen med tilbudet få et utkast til en overordnet prosjektplan slik at du får en god forståelse av omfang, kostnader og kompleksitet.
 

Hva påvirker prisen for totalrenoveringer?

 
En totalrenovering av boligen vil normalt være et omfattende og kostbart prosjekt. Det er mange ulike poster som vil påvirke hvilken pris man ender opp med å betale. En totalrenovering innebærer som regel kostnader knyttet til riving, tømrerarbeid, gipsing, gulvlegging, maling, renovering av bad og kjøkken, elektrisk anlegg, samt rigg og drift. Med en prosjektleder som følger opp hele prosjektet, opplever vi at det ofte er vesentlig billigere enn når kunden ordner selv. Gjennomsnittsprisene som er oppgitt her er for prosjekter der skal utføres arbeid innenfor de vanlige områdene. Dersom man ikke planlegger å renovere badet eller kjøkkenet, vil det kunne medføre en noe lavere pris per kvadratmeter for din totalrenovering. På den andre siden kan prisen for ditt renoveringsprosjekt bli høyere, dersom du skal renovere flere bad eller om du skal gå til anskaffelse av et stort og kostbart kjøkken. Kvadratmeterprisene ovenfor forutsetter normale priser knyttet til valg av kjøkken, baderomsinventar og andre produktvalg. Her er det imidlertid mulig å gjøre prosjektet betydelig mer kostbart, dersom man ønsker eksklusive produkter på kjøkken og bad.
 
En totalrenovering er et prosjekt som normalt involverer flere ulike fagfolk. Både tømrer, gulvlegger, elektriker, rørlegger, og maler vil vanligvis utføre arbeid i løpet av et totalrenoveringsprosjekt. Hos oss vil en  prosjektleder følge opp alle deler av renoveringen, herunder også være ansvarlig for all planlegging og kommunikasjon med håndverkerne. Ofte kommer det uforutsette problemer i prosjektet som gjør at en håndverker må vente på at en annen blir ferdig. Når vi tar ansvar for hele  prosjektet kan vi koordinere ressursene på en slik måte at du som kunde ikke blir belastet for ventetid.
 

Øker en totalrenovering prisen på en bolig?

 
På den ene siden er totalrenoveringer prosjekter som koster en god del. På den andre siden er det liten tvil om at man vil få en betydelig verdiøkning på boligen som følge av en renovering hvis den er gjennomført riktig. For totalrenoveringer der utgangspunktet er et oppussingsobjekt ser vi at verdiøkningen normalt er omlag 1-1,5 ganger kostnaden knyttet til prosjektet. Der utgangspunktet for renoveringen er en bolig med normal standard, ser vi at man i gjennomsnitt vil få tilbake kostnadene man legger inn, eller noe mer enn det. Det vil imidlertid være betydelige variasjoner når det kommer til graden av prisøkning, avhengig av blant annet hvor i landet prosjektet utføres, hva slags bolig det er, i tillegg til flere faktorer.
Her vil vi under befaring hjelpe til med gode råd om hvordan man bør tenke for å få mest verdiskapning.
 

Må du søke til kommunen ved totalrenoveringer?

 
Du vil normalt ikke trenge å søke for å gjennomføre et renoveringsprosjekt. Det er imidlertid visse unntak, særlig dersom du i forbindelse med prosjektet skal gjennomføre endringer av bærende kostruksjoner, endre på fasade eller vinduer, bygge på boligen eller gjennomføre andre større endringer. Dersom det er nødvendig med en søknadsprosess vil vi gjøre dette sammen med deg eller på vegne av deg. 
 
 

Detaljert pristilbud og valg av fagfolk

 
Et svært viktig valg for å sikre en god pris for din totalrenovering er valget av entreprenør. For å sikre at man får prosjektet utført med høy kvalitet og  til rett pris, er det viktig at du finner de entreprenørene som passer nettopp ditt prosjekt.
Mange blir opptatt av kun pris, og glemmer å se på referanser og sertifiseringer. Billig kan fort bli dyrt hvis man velger feil entreprenør.
 

Hvordan går vi frem med totalrenovering?

 
Vi vil først begynne med en befaring, der vi går gjennom hele prosjektet og gjerne et tiltenkt budsjett. Deretter vil vi se på om kunden har noen konkrete ønsker når det kommer til materiellvalg. Vi vil da bruke litt tid på å planlegge og sette opp en tidsplan med budsjett som  gjennomgås med deg før vi setter i gang arbeidet.
 
Vi holder deg selvsagt  informert under hele prosessen, og dokumenterer alt med bilder og kvittering. Det blir overført til deg  digitalt når prosjektet er avsluttet og befaringen er gjennomført. På denne måten vil du ha full oversikt over alt arbeid som er utført, noe som blant annet kan være veldig verdifullt ved et eventuelt  senere salg av eiendommen eller boligen.

Kontakt oss for befaring

"*" indicates required fields

Navn*

Beliggenhet

I vår butikk i Strykerveien 22 B på Torp i Fredrikstad har vi utsalg av flere typer gulv som f.eks heltre, slottsplank, parkett, laminat, industri-og mønstergulv og fiskeben. I tillegg fører vi også lakk, oljer og vedlikeholdsprodukter samt listverk, smartpanel, våtromsplater, Huntonplater, inne- og ytterdører og gulvvarmesystemer. Vi har 1200m2 lager med lagerførte produkter.